Felvételi tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvételivel kapcsolatban hiteles információforrásnak kizárólag az iskola igazgatójának személyes tájékoztatója és az iskola honlapján közzétett dokumentumok számítanak. Erre való tekintettel, illetve azért, mert a nyílt napokon és az iskola honlapján szinte minden körülményről alapos tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők, itt csak egy rövid áttekintést adunk az informatika tagozat iránt érdeklődők szempontjából legfontosabb tudnivalókról.

  • A matematika specializáció, a német nemzetiségi és a kiemelt angol nyelvi képzéshez hasonlóan az informatika tagozatra is csak megfelelő felvételi pontszám elérése esetén lehet bekerülni. A felvételi pontszámot az iskola az általános iskolai eredményekből adódó ún. hozott pontokból és a felvételi vizsgán szerzett pontokból számolja ki.
  • Annak a jelentkezőnek, aki sem a német nemzetiségi, sem a kiemelt angol nyelvi képzést nem jelöli meg a felvételi adatlapján, a felvételi vizsga csak írásbeli részből áll. (Tehát az elmúlt 3 évtől eltérően ettől az évtől kezdve informatikából nem lesz szóbeli felvételi vizsga.)
  • A matematika írásbeli dolgozat eredményéből legfeljebb 90, a magyar nyelvi dolgozat eredményéből legfeljebb 50 pont szerezhető. Így a szerzett pontszám legfeljebb 140 lehet. A hozott pontokkal együtt tehát a felvételin elérhető összpontszám legfeljebb 200.
Igazgatói tájékoztató
Bekerülés a Lovassy gimnáziumba
(Részlet a nyílt nap prezentációjából)
  • Az iskola a jelentkezők közül az összpontszám alapján készült rangsor szerint választja ki azokat, akiknek felajánlja a felvételt. Azonos pontszám esetén elsődlegesen a matematika felvételi eredménye lesz a meghatározó, ha ez sem dönt, akkor a felvételi tájékoztatóban részletezett elvek szerint történik a sorrend kialakítása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos ok miatt a felajánlott helyet nem feltétlenül tölti be minden jelentkező. Ilyen esetben a rangsor szerint következő diáknak fogja felajánlani a helyet az iskola. Ebből következően véglegesen csak a felvételi eljárás befejeződésekor, azaz 2012. április végén az Országos Felvételi Központban dől el az, hogy a rangsorban meddig terjed a felvettek köre.

Kérjük, hogy további felvilágosításért látogassa meg az iskola honlapját, azon belül a Felvételi menüpont alatt találhatóak a fontosabb dokumentumok és információk, illetve elérhető innen is.

Különös figyelmet érdemelnek a következők