Gyakran ismétlődő kérdések

Figyelem!Kérjük, hogy a felsorolt témakörök eléréséhez előbb válassza a Bővebben gombot!

Tartalom

 Kinek érdemes a Lovassy informatika tagozatára jelentkezni?

Azoknak, akiket érdekel az informatika, és jövőjüket olyan „reál” jellegű pályán tudják elképzelni, amelyben fontos szerepet játszhat az informatika. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem csupán azoknak nyújt ez a képzés előnyt, akik kifejezetten valamilyen informatikai szakra készülnek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az informatika tagozaton végzettek a műszaki vagy pénzügyi-közgazdasági pályák nagy részén jelentős előnyre számíthatnak kortársaikkal szemben.

A Lovassy célja az, hogy egyetemi tanulmányokra készítse fel diákjait. Hosszú évek óta azt mutatják a statisztikai adatok, hogy a Lovassy azok között a gimnáziumok között van, amelyek az országban a legnagyobb esélyt nyújtják diákjaiknak az egyetemre való bekerüléshez. Ez az informatika tagozatra is igaz! Majd minden végzett diákunk valamilyen egyetem (nem önköltséges) hallgatója, vagy már diplomás szakemberként dolgozik. Van közöttük informatikus mérnök, programozó matematikus, villamosmérnök, gépészmérnök éppúgy, mint közgazdász vagy műszaki menedzser.

Milyenek a felvételi esélyek?

Informatika tagozatra évente egy osztályt, 30 diákot veszünk fel. A jelentkezők száma ennél minden évben nagyobb, ezért a felvételi eljárás során dől el, hogy az iskola kinek tudja felajánlani azt, hogy felveszi. A felvételi menetét, a pontok számításának módját minden évben a felvételi tájékoztatóból tudhatják meg a jelentkezők. Ugyanezek az információk megjelennek és az iskola honlapján illetve az iskola igazgatója által a nyílt napon adott tájékoztatóban is.

A felvételi eljárás egyik része a felvételi vizsga. A túljelentkezés és a vizsga jelzi azt is, hogy annak, aki érteni akar az informatikához, aki diplomát szeretne szerezni, természetesen jól kell tanulnia! Ha bizonytalan vagy abban, hogy jelenlegi tanulmányi eredményeiddel van-e esélyed bekerülni erre a tagozatra, akkor két körülményt ajánlunk a figyelmedbe. Először is azt, hogy tanulmányozd a Lovassy felvételi rendszerét. Abból láthatod, hogy a felvételin elért eredménynek nagyobb a súlya, mint a hozott pontoknak. Ha a felvételin jól szerepelsz, és a hátralévő hónapokban az iskoládban is igyekszel, akkor minden esélyed megvan arra, hogy jövő szeptembertől a Lovassy informatika tagozatán tanulhass. Másodszor azt sem szabad elfelejtened, hogy önbizalom nélkül soha semmit nem érhetsz el! Mi szívesen felvételiztetünk mindenkit, aki szeretne hozzánk kerülni, de csak azt vehetjük fel, aki eljön felvételizni!

Mit tanulunk majd?

Az informatika tagozat emelt szintű érettségi vizsgára készít fel informatikából. A tagozat céljai azonban ezen túlmutatnak! Szeretnénk az informatika iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok számára kibontakozási-fejlődési lehetőséget adni, ezért az informatika oktatása az egyéni haladási ütemhez igazodva minden évfolyamon párhuzamosan két csoportban folyik.

Az első két évben a programozási ismeretek alapjainak elsajátításán van a hangsúly. Fő feladatunknak a diákok értelmi fejlődésének segítését, az elemző-algoritmizáló készség fejlesztését tekintjük. Később kerül sorra mélyebben a hardver, az operációs rendszerek, a számítógép-hálózatok, az adatbázis-kezelés és az alapvető alkalmazások (internet szolgáltatások, szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb.) témaköre. 10. évfolyamon egy választott témakörben részt vehet mindenki egy-egy ún. projekt munkájában. Egy projekt egy kis létszámú csoport, amely egy előre meghatározott feladat teljesítésére szerveződik. Munkáját egy témavezető irányítja. Időtartama 18-20 óra. A projekt célja a kitűzött feladat teljesítésén túl az, hogy a megszerzett alapismeretek birtokában a diákok önállóan, a saját kedvükre is folytassák hasonló munkák elkészítését.

Az utóbbi években például a következő projektek voltak: Visual Basic, Delphi és a C programozási nyelv, valamint Flash, illetve számítógép-hálózatokkal és hardverrel kapcsolatos téma szerepel a diákok által választható projektek között.

A tananyagról további információt a tantervből kaphatsz, amit ugyancsak a főmenü Tagozat menüpontján keresztül érhetsz el.

Milyen az iskola technikai felszereltsége?

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az iskola rendelkezik a korszerű képzés minden eszközével. Négy szaktantermünk van, összesen 72 számítógéppel, kivetítővel, hangosítással felszerelve. A gépállományt és a szoftvereket folyamatosan fejlesztjük.

MS Windows 2008 és Linux szerverek szolgálják ki az iskolai számítógép-hálózatot. A diákok rendelkeznek egy külön internet szerverrel, amelyet teljesen önállóan működtetnek. Jelenleg három internet szolgáltatónk van. Az összes sávszélesség gyors internet elérést tesz lehetővé bármilyen időszakban.

Délutánonként az iskola minden diákja szabadon hozzáférhet az internet szolgáltatásaihoz. Minden lovassysnak van iskolai postafiókja. Diákjaink készíthetnek saját honlapot, amelyet a világ számára az iskola webszerverén elérhetővé teszünk.

Informatika I. Informatika I.
Informatika I. Informatika I.
Képek a négy tanteremről

Milyenek a nyelvtanulási lehetőségek?

A nyelvi előkészítő évfolyammal a teljes középiskolai tanulmányi idő 5 év. A hosszabb tanulmányi idő és a magas idegen nyelvi óraszámok jó lehetőséget adnak arra, hogy jól megtanulj két idegen nyelvet és különórák nélkül is felkészülhess a nyelvvizsgákra.

9. évfolyamon heti 7 órában tanulják diákjaink azt a nyelvet, amelyet az általános iskolában már tanultak. Emellett választhatnak még egy nyelvet, amelyet heti 5 órában tanulnak. A következő 4 évben folytatódik e nyelvek tanulása. Az első nyelv óraszáma ekkor is magas, heti 5 óra. Az eddigi tapasztalatok szerint várhatóan minden diákunk legalább egy nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz és ezzel egyben nyelvvizsgát is szerez, illetve többségük egy másik idegen nyelvből is középszintű nyelvvizsgát tesz.

Megjegyzendő, hogy az 5 évre elosztott tananyag azt is lehetővé teszi, hogy a többi tantárgyból is alaposabb tudásra tegyél szert.

Más tantárgynál nincs különbség a többi osztályhoz képest?

Ma a legtöbb egyetemre könnyebb bejutni, mint 15-20 évvel ezelőtt. De nehezebb bent maradni, mint bejutni, és csak azok számíthatnak jó állásra, akik már az egyetemi évek alatt képesek valamilyen területen előnyt felmutatni kortársaikkal szemben.

Mi nemcsak a számítástechnika oktatásával akarunk mindehhez hozzájárulni, hanem azzal is, hogy ajánlásunk szerint a „reál” irányú egyetemi és főiskolai képzésben kulcsszerepet játszó matematikát a diákjaink emelt szintű érettségi felkészítő csoportokban tanulhatják. Az utolsó két évben ezen felül még egy emelt szintű tantárgy felvételére van lehetőségük. Az eddigi tapasztalat szerint a többség a fizikát választja, de vannak, akik a továbbtanulási terveikhez igazodva mást (pl. a közgazdasági pályákhoz történelmet) választanak. A többi tantárgy esetében nincs különbség a Lovassy tagozatai között.

Vannak szakkörök informatikából?

Igen. Lényegében a projektek is tekinthetők rövid szakköröknek. Ha valaki egyik évben nem tud részt venni egy bizonyos projekten, akkor a következő évben beiratkozhat rá. Így egy diák akár 3-4 területtel is megismerkedhet.

A 11-13. évfolyamok számára szervezzük a programozói szakkört. A szakkör célja, hogy a tananyagban nem szereplő, érdekes és fontos programozási problémákkal is megismertessük a diákjainkat. A szakkör az első félévben a programozói versenyekre készít fel, a második félévben pedig a tagság által kért témakörök kerülnek sorra. Ezeket a foglalkozásokat esetenként külső szakemberek vagy éppen a szakkör tagjai tartják.

Szerezhetek-e ECDL bizonyítványt?

Az informatika tagozaton nem célunk az ECDL bizonyítvány megszerzése. Ennek az alapvető oka az, hogy a tagozaton az ECDL követelményeknél jóval magasabb szinten tanuljuk az informatikát. A tagozaton szerzett emelt szintű érettségi bizonyítvány is magasabb szintű tudást igazol. De ha valaki szeretné megkapni az ECDL bizonyítványt is, akkor ennek jelenleg semmi akadálya!

A jelenlegi rendelkezések szerint mindazok a diákok, akik közép- vagy emelt szinten jeles érettségit tesznek informatikából, kérhetik maguknak az ECDL bizonyítvány kiállítását! Eddig elenyésző kivételtől eltekintve minden érettségiző informatika tagozatos diákunk jelesre érettségizett informatikából, tehát megkapták az ECDL bizonyítványt, ha akarták.