Informatika tagozat a Lovassyban

Célok és eredmények

Ami működik az csodálatos
David Gelernter

Nem is olyan régen egy ország gazdagságának fő forrását a földjében rejlő ércekben, szénben és olajban látták. Ma inkább azok az országok gazdagodnak, amelyek a tudással, az információval tudnak jól gazdálkodni és a tudásra építve az emberi tevékenységet sokkal hatékonyabbá tevő eszközöket, szolgáltatásokat tudnak mások számára biztosítani. A fejlődés motorja évtizedek óta a számítástechnika és a kommunikációs technika párosa, amelyet összefoglalóan informatikának nevezünk.

Bővebben...

Nem lehet nem lépést tartani

Ez a tanév a Lovassy 300. tanéve. Az emlékezés jegyében számos program zajlott már az előző tanévben, majd október 21-én és 22-én sok vendéggel együtt megünnepeltük az évfordulót. Ebből az alkalomból jelent meg a Lovassy Jubileumi évkönyve. Az évkönyvet Asztalos tanár úr írta, illetve szerkesztette. Az évkönyvben számos beszélgetést olvashatunk az iskola tanáraival.

Alább közöljük Asztalos István (A.I.) beszélgetését Öveges tanár úrral (Ö.F.). Azért tartjuk fontosnak az interjú megjelenését a tagozat honlapján, mert ebben a tanár úr az informatika tagozat múltjáról, jelenéről és céljairól is fontos és mindannyiunk számára tanulságos dolgokat mond el. A beszélgetés az elmúlt tanév végén zajlott.

Köszönjük Asztalos tanár úrnak, hogy lehetővé tette az interjú megjelenését  honlapunkon.

Lássuk tehát a beszélgetést!

Bővebben...

Az Informatika tagozat tantervéről

Kifut a régi...

 

A Lovassyban minden diák 5 éves képzési idejű, nyelvi előkészítő évvel kiegészített osztályba jár. Átdolgoztuk az iskola helyi tanterveit az új kerettanterveknek megfelelően. Jelenleg (2015/16-os tanév) már csak a végzős évfolyam tanul ez előző tantervek szerint. 

 

Bővebben...

A 9. évfolyam tanterve

Heti óraszám: 3 óra
Tanítási hetek száma: 36
Összes óraszám egy tanévben 108 óra

TémákÓraszám
Az informatikai eszközök használata 4
Alkalmazói ismeretek (Szövegszerkesztés) 28
Algoritmusok és adatszerkezetek 18
Programozási nyelvek és módszerek 26

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

(Algoritmizálás és adatmodellezés)

6
Infokommunikáció 6
Az információs társadalom 8
Könyvtári informatika 6
Ismétlés 6
Összesen 108

 

Bővebben...

 

A 9. nyelvi előkészítő évfolyam tanterve

Heti óraszám: 3,5 óra
Tanítási hetek száma: 36
Összes óraszám egy tanévben 126 óra

 

Témakörök Óraszám
Informatikai alapismeretek 26
Operációs rendszerek 22
Algoritmusok és adatszerkezetek 33
Programozási nyelvek és módszerek 39
Ismétlés 6
Összesen 126

 

Bővebben...

 

A 10. évfolyam tanterve

Heti óraszám: 3 óra
Tanítási hetek száma: 36
Összes óraszám egy tanévben 108 óra

TémákÓraszám
Bemutatókészítés és grafika 22

Alkalmazói ismeretek

(Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása;

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés)

15

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

(A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása;

Egyszerűbb folyamatok modellezése)

5
Programozási nyelvek és módszerek 40
Számítógép-hálózatok működése és szolgáltatásaik 20
Ismétlés 6
Összesen 108

 

 

Bővebben...

A 11. évfolyam tanterve

Heti óraszám: 2 óra
Tanítási hetek száma: 36
Összes óraszám egy tanévben 72

TémákÓraszám
Táblázatkezelés 26
Weblapok szerkesztése 28
Algoritmusok és adatszerkezetek 14
Ismétlés 4
Összesen 72

 

 

Bővebben...

A 12. évfolyam tanterve

Heti óraszám: 4 óra
Tanítási hetek száma: 31
Összes óraszám egy tanévben: 124

TémákÓraszám
Adatmodellezés és adatbázis-kezelés 45
Programozási nyelvek és módszerek 25
Operációs rendszerek 10
Hardver ismeretek 12
Információs társadalom 8
Ismétlés 24
Összesen 124

 

 

Bővebben...